Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Zbiór ModlitwŚwięty Paweł mówi: "Nieustannie się módlcie!"
(2 Tes 5,17).
Czy jednak współczesny człowiek ma czas na nieustanną modlitwę?
Na pewno nieliczni tylko są do tego zdolni. A przecież modlitwa może być niezwykle pomocna w wielu życiowych sytuacjach, nie tylko tragicznych (śmierć, ciężka choroba, uzależnienia), ale i radosnych.
Przez modlitwę człowiek zbliża się do Stwórcy.