Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Koordynatorzy Odnowy w Diecezji Pelplińskiej


Krajowym Duszpasterzem Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w Polsce jest:

ks.bp BRONISŁAW DEMBOWSKI


Grupa Koordynatorów
Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Pelplińskiej.


1. ks. IRENEUSZ KALF -koordynator duchowny.

2. AGNIESZKA CHABROS -koordynator świecki.