Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Wydarzenia

Rekolekcje w Białej 13-17 sierpień 2014

Tegoroczne rekolekcje diecezjalne odbyły się w małej miejscowości Biała w ośrodku harcerskim położonym niedaleko jeziora Białe.

I OSIEM LAT MINEŁO

Dziękując za długoletnią posługę...
Życzymy Tobie, byś przez całe swoje życie,
podążał z ufnością i nadzieją za Panem.
Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją.
Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi,
a Twoje serce niech przepełnia miłość,
którą podzielisz się z potrzebującymi.
Pielęgnuj w sobie uśmiech,
nie zatrać nigdy poczucia humoru.
Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi,
a On pokaże Tobie Prawdę
i obdarzy swoim Błogosławieństwem.

Wybór lidera-marzec 2013

W tym roku 2013 minęła czteroletnia posługa lidera .Wdzięczni Bogu i Matce Najświętszej za pomoc i opiekę nad naszą wspolnotą w czasie poprzedzającym wybory ,przez półroczną modlitwę słuchanie Słowa posty i wyrzeczenia,przystąpiliśmy do przygotowania wyborów.Na spotkaniu w dniu 15 lutego 2013r.ogłosiliśmy,że wybór lidera odbędzie się 1marca 2013r. Z radością i wdzięcznością Bogu w jedności i pokoju w oparciu o Słowo Boże z Dz.1:21-25a o wyborze maciejowym poprzez losowanie,ktoremu poddano dwie kandydatury.Pan w Swojej woli przez Ducha Sw.oznajmił : Posługę lidera na kolejne 4 lata we wspólnocie "Wieczernik" w Czersku będzie pełnić Kiełpińska Ilona.

Wspólna wigilia 2012Już śnieg z nieba sypie,
już kolędę w radiu słychać, To ten wyjątkowy dzień,
gdzie narodziło się Boże Dziecię.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia
w Duchu Bożej miłości spędzonych życzy
Administracja www.wieczernik.pl.tl