Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Świadectwo ks. Mariusza


Na rekolekcjach na nowo odkryłem jedność wspólnoty, szczególnie kapłańskiej. Niesamowite działanie Pana Boga, który daje wspólnego Ducha i myśli naprawdę różnie obdarowanym ludziom, księżom.Jezus żyje w swym Kościele jeśli tylko pragniemy być Jego wspólnotą, dla Niego i dla siebie.

Doświadczyłem, że przykazanie miłości to fakt, który staje się treścią życia i jego największą radością.Słowo Boże jest Żywe, gdy jest czytane razem, gdy jest przeżywane, gdy odda mu się swój czas razem z innymi. To obecność Bożego Ducha Świętego doświadczana tam, gdzie jest miłość faktyczna - na wspólnocie. To przez wspólnotę wiernych, kapłanów Słowo Boże staje się życiem! Nie tylko jest czytane, ale zaraz działa w różnych ludziach i dociera inaczej, przemawia inaczej przy pomocy drugiego człowieka.

Doświadczyłem, że Bóg mówi tam gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego Imię! Chwała Panu!

ks.Mariusz - "Wieczernik" Czersk