Wspólnota "Wieczernik" Czersk

DIAKONIA PASTORALNA

Są to osoby obdarzone charyzmatem rozeznania. Rozeznają kierunek prowadzenia wspólnoty, odczytują Słowo Boże na "tu i teraz", dbają o rozwój duchowy grupy, rozeznają charyzmaty poszczególnych osób, jak też podejmowanie przez wspólnotę inicjatyw, a także kierunek spotkań modlitewnych, Słowo Boże na kolejne spotkania, dni skupienia, czuwania, adoracje.

Duszpasterz Wspólnoty:
ks.Arkadiusz Guz

Lider wspólnoty:
Ilona Kiełpińska

KONTAKT:
wieczernik-czersk@wp.pl