Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Modlitwa za naródModlitwa i post mogą zmienić dzieje świata!

Jednym z głównych darów Odnowy w Duchu Świętym jest modlitwa wstawiennicza. W obecnym czasie Polska szczególnie jej potrzebuje. W tym roku Polacy wybiorą nowego prezydenta i nowe samorządy lokalne - i oby te wybory były według Bożego Serca. Każdy z nas jest odpowiedzialny za nasz Naród, nie tylko ci, których wybieramy i obyśmy się tym na serio przejęli. Od każdego z nas zależy wiara przyszłych pokoleń! Dlatego w tym tak ważnym dla naszej ojczyzny czasie, zapraszamy wszystkich wierzących, a zwłaszcza wszystkie ruchy, stowarzyszenia, bractwa, a także zakony do wielkiej nieustającej modlitwy i postu za nasz Naród.
Biblia podaje nam przykłady, gdzie post i modlitwa otworzyły wierzących na Boże prowadzenie. M.in. Druga Księga Kronik opisuje historię króla Jozafata, który władał Jerozolimą w połowie IX wieku przed Chrystusem. Za jego panowania Moabici i Ammonici wysłali przeciwko Jerozolimie ogromną armię. Przerażony perspektywą wojny, król Jozafat ogłosił post w całym królestwie. Zgromadził też w Jerozolimie wszystkich starszych ludu, aby modlić się wspólnie i prosić o Bożą pomoc. W odpowiedzi Bóg dał im słowo przez proroka Jachazjela: ,,Nie bójcie się i nie lękajcie tego wielkiego mnóstwa, albowiem nie wy będziecie walczyć lecz Bóg...Jednakże stawcie się, zajmijcie stanowisko, a zobaczycie ocalenie dla was od Pana” (2 Krn 20, 15.17)
Nazajutrz żołnierze jerozolimscy stawili się na polu bitwy. Jednak zamiast mieczy i włóczni wznieśli przede wszystkim swój głos do Boga na modlitwie, wielbiąc Go słowami: ,,Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki jest jego łaskawość” (2 Krn 20,21). Autor natchniony podaje nam, że Bóg wprowadził taki zamęt w szeregach nieprzyjaciół, że zaczęli atakować siebie nawzajem. Bitwa, która po ludzku sądząc powinna zakończyć się miażdżącą klęską Żydów, przyniosła im wielkie zwycięstwo, a wszystko to było owocem modlitwy i postu!

Post i modlitwa wyzwalają Boże działanie. Dzieje świata ukazują nam, że to, co zdarzyło się w przeszłości, może wydarzyć się ponownie także teraz.
Proponujemy Dzień Pokutny – postu i modlitwy w dniu 2 kwietnia 2010, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, który wiele się modlił za swój Naród. Taką modlitwę – przebłagania za grzechy narodu, dziękczynienia za dziedzictwo wiary i prośbę o nową ewangelizację Polski - już podjęliśmy w roku 2008. W to wspólne dzieło włączyły się wtedy różne ruchy i stowarzyszenia z 28 diecezji. W tym roku w dniu 2 kwietnia wypada Wielki Piątek. Niepotrzebne są wtedy żadne dodatkowe akcje; wystarczy złączyć w tej intencji swoją osobistą modlitwę i post z Jezusem – Zbawicielem świata, który oddaje życie za ludzi wszystkich pokoleń i języków; także za Polaków każdego wieku. Naszym pragnieniem jest, aby ten Dzień Pokutny wszedł na stałe do kalendarza kościelnego. Po 11 września 2002 r. – Kongres USA uchwalił, aby każdego roku ten dzień był wielką ogólnonarodową modlitwą za Stany Zjednoczone Ameryki. W tym przedwyborczym czasie podejmujmy też stałą modlitwę i umartwienia w różnych formach, według rozeznania i możliwości wspólnot Kościoła i pojedynczych osób.
Zachęcamy szczególnie do różnych form modlitwy eucharystycznej, np. wzorem św. S. Faustyny, która wiele modliła się za Polskę. W związku z tą modlitwą swoim Dzienniczku zapisała: „Dziś rano przyszła do mnie dziewica – św. Barbara i poleciła mi, abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię Świętą za kraj swój. – A tym uśmierzysz zagniewanie Boże”(Dz 1251).
Módlmy się do Boga przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych Polaków, zwłaszcza patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława. Św. Andrzej Bobola w jednym z objawień obiecał, że gdy będziemy prosić go o sprawy Polski, to według swego szczególnego daru Bożego uprosi wszystko, co jest jej potrzebne. Maryja, którą od XVI obraliśmy za Królową Polski, jest Esterą, która się nieustannie wstawia za nasz Naród. Prośmy Ją, aby prorokowała do Ducha, aby zostały ożywione wysuszone kości naszego Narodu, aby powstało z nas wojsko bardzo wielkie (por. Ez 37,4) Bóg Ojciec, który obrał Ją za Matkę Jezusa i naszą, nie odmówi Jej niczego.
W tygodniu bezpośrednio poprzedzającym wybory chcielibyśmy zaprosić wszystkich na wielki Marsz Modlitewny do Warszawy. Stańmy razem ramię w ramię, dajmy świadectwo naszej wiary. To od nas zależą dalsze losy naszej Ojczyzny, kraju, który niegdyś nazywano przedmurzem chrześcijaństwa.

Papież Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Polski powiedział: “Wraz z wyborem Karola Wojtyły na stolicę św. Piotra, by służył całemu Kościołowi, wasza ziemia stała się miejscem szczególnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa. Wy sami zostaliście powołani, by to świadectwo składać wobec całego świata. To wasze powołanie jest nadal aktualne, a może jeszcze bardziej od chwili błogosławionej śmierci Sługi Bożego. Niech światu nie zabraknie waszego świadectwa”.

W imieniu organizatorów:

Małgorzata Stuła – Topolska
-wiceprzewodnicząca Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym
- koordynator grupy ruchów ewangelizacyjnych przy Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich