Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Nowenna za Naród

A Ojczyzna codziennie przecież była święta,
A Ona właśnie była tym cudem na co dzień.
Spraw, by wstała o własny wielki trud oparta
Biała z naszego żaru, z naszej krwi czerwona,
By drogo kosztowała, drogo zapłacona,
Żebyśmy już wiedzieli, jak wiele jest warta.
By już na zawsze była w każdej naszej trosce…

Fragment wiersza Mariana Hemara „Modlitwa”

 

 

 

Drodzy w Panu

 

Przed nami wybory prezydenckie. Odpowiedzialność za Ojczyznę obejmuje obowiązek modlitwy – osobistej i wspólnotowej – w jej intencji – szczególnie w chwili ważnych wydarzeń. Wiele już ofiarowaliśmy modlitw i umartwienia za Polskę. Ale możemy teraz jeszcze wzmóc  nasze wysiłki i podjąć ostatnią przed wyborami, z wielką żarliwością serca zanoszoną Nowennę za nasz Naród rozpoczynającą się od Uroczystości Najświętszego Serca  Pana Jezusa – 11.06.2010.

Mamy niezwykłych Orędowników, z których wstawiennictwa możemy nieustannie korzystać:

Maryja jest Królową Polski, nosi nasz Naród w swym sercu. Maryja, którą od XVI obraliśmy za Królową Polski, jest Esterą, która się nieustannie wstawia za nasz Naród. Bóg Ojciec, który obrał Ją za Matkę Jezusa i naszą, nie odmówi Jej niczego.

Polska ma swoich Patronów, którym warto polecać nasze wspólne sprawy: św. Wojciecha i św. Stanisława.
Św. Andrzej Bobola w jednym z objawień obiecał, że gdy będziemy prosić go o sprawy Polski, to według swego szczególnego daru Bożego uprosi wszystko, co jest jej potrzebne.

Święta Siostra  Faustyna, w swoim  Dzienniczku podpowiada modlitwę za ojczyznę połączoną z ofiarowaniem przez dziewięć dni Komunii Świętej: Dziś rano przyszła do mnie dziewica – św. Barbara i poleciła mi, abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię Świętą za kraj swój. – A tym uśmierzysz zagniewanie Boże”(Dz 1251).       

Wierzymy, że post i modlitwa wyzwalają Boże działanie!  
W historii świata widzieliśmy to już tyle razy. Teraz jest nasz czas, nasza historia i nasz Naród. Zjednoczmy się więc raz jeszcze w żarliwej modlitwie o dobro Polski, w intencji tak bliskich już wyborów prezydenckich.

 

- przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym 
Ks. Wojciech Nowacki 
- wiceprzewodnicząca – Małgorzata Stuła - Topolska