Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Modlitwa za wstawiennictwem św.PawłaBoże, nasz Ojcze, za wstawiennictwem św. Pawła, prosimy, uświęcaj nasze rodziny, by stawały się środowiskiem wychowania do życia chrześcijańskiego. Zapal w sercach młodych pragnienie głoszenia Ewangelii Jezusa i służby Tobie na wzór św. Pawła. Poślij swojemu Kościołowi licznych i świętych kapłanów, autentycznych świadków Twojej miłości. Spraw, aby nasz Kościół w tym roku poświęconym św. Pawłowi wzrastał w miłości ku Tobie i ku braciom. Święty Pawle, Apostole pełen gorliwości, uproś nam głęboką wiarę, niewzruszoną nadzieję, gorącą miłość do Chrystusa, abyśmy mogli z Tobą powiedzieć: Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Pomóż nam stawać się świadkami jego prawdy pośród mroków naszych czasów; oddanymi synami i córkami Jego Kościoła. Z Tobą wielbimy Boga, naszego Ojca: Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie, przez wszystkie wieki wieków. Amen.