Wspólnota "Wieczernik" Czersk

Intencje do modlitwy


UWAGA!

Informujemy, że wszystkie intencje powierzone nam przez internautów, są dołączane do naszej modlitwy i składane na ołtarzu podczas Mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca.

***---***---***---***---***---***---***---***---***---***

Módlmy się...

L.p. INTENCJA
1. W intencji ks. Proboszcza, Kapłanów naszej parafii oraz księży, którzy z nami współpracowali.
2. W intencji koordynatorów Odnowy naszej diecezji, ks. Mariusza Wernera i Agnieszki Chabros.O błogosławieństwo Boże dla pastoralnej i lidera , o dary Ducha Św. potrzebne do prowadzenia wspólnoty oraz za całą wspólnotę aby właściwie odczytywała wolę Pana Boga i zgodnie z nią postępowała. O młode osoby w wspólnocie
3. W intencji papieża Franciszka.
4. O wypełnienie woli Bożej dla nowego rządu i prezydenta.
5. O rozwiązanie problemów finansowych dla Ewy.
6. O nawrócenie Marioli, Adriana, Janusza, Jerzego, Ewy,Kasi, Sławka,Janiny, Mateusza, Niny,Moniki, Marty, Patrycji, Mateusza, Romka, Rafała, Rajmunda Ilonki i Marka.
7. O nawrócenie i pojednanie rodziny Mirka i Patrycji, rodziny Reni.
8. O powstanie kaplicy wieczystej adoracji. N. S. w naszej parafii.
9. O Boże błogosławieństwo i przemianę serca dla Mateusza, Darka, Marcina, Weroniki, Marty, Sebastiana, Kazimierza oraz Krzysztofa, Emilii, Pawła, Moniki.
10. O nawrócenie dla rodziny Agaty.
11. W intencji Wojtka.
12. O uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Marii, Michała, Janusza, Wiesława, Kazimierza, Gertrudy, Krystyny,Bożeny i Mieczysława,Elżbiety, Łukasza, Zbigniewa, Haliny, Patrycji, Marzeny i Hani.
13. O potrzebne łaski w prowadzeniu diakonii muzycznej dla Joli.
14. O czystość w narzeczeństwie dla Mateusza i Moniki, Kamili i Tosina.
15. --
16. O dobrego katolickiego męża dla A.
17. O oczyszczenie z złośliwych zarzutów wobec Barbary i Stanisława, którym niesprawiedliwie odebrano dzieci i prawa rodzicielskie.
18. O mądrość dla przywódców państw w sprawie uchodźców.
19. O zdrowie Jasia,Tadeusza, Krzysztofa, Weroniki, Zdzisława, Gosi, Jadwigi, Ani, Dawida, Asi, Kasi, Joasi, Grażyny, Ani, Iwony, Ewy, Danki, Reni, Pawła, Danki.
20. O uzdrowienie z choroby alkoholowej i innych uzależnień Dla Adama ,Ewy,Adama,Janusza,Mikołaja,Bartka,Adriana ,Jasia, Stanisława, Zbyszka, Waldemara, Mai i Magdy.
21. --
22. O łaskę wytrwania w darze wolności dla Danki.
23. O pogłębienie wiary i pracę dla Marcina.
24.
25. --
26. O nawrócenie Darka, Doroty ich syna Patryka i córki Oli oraz Moniki,Pawła,Joli.
27.
28. O ochronę dla młodzieży przed zgubnymi naukami Baptystów i innymi zagrożeniami.
29. Za kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.
30. O rozeznanie woli Bożej dla Natalii, Moniki i Krzysztofa .
31. O Bożą opiekę, wrażliwe sumienie dla córki
32. O pomyślne rozwiązanie pewnego problemu w rodzinie.
33. O Boże błogosławieństwo dla dla koordynatorów przygotowujących Ś D M.
34. O dar spotkania Chrystusa dla bierzmowanych.
35. --
36. O uratowanie małżeństwa Basi i Piotra, Kasi i Wiesława, Gosi i Piotra, Asii i Eugeniusza, Magdy i Michała, Gosi, Moniki i Pawła.
Intencja specjalna:

O miłosierdzie Boże dla naszych braci i sióstr prześladowanych.

O wysłuchanie próśb naszych, Prosimy Cię Panie...

Intencje zaktualizowano dnia:
2/05/2016
godz. 23:07
przez: Administrator