Wspólnota "Wieczernik" Czersk

NOWENNA PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

          W ostatnich tygodniach, tak bolesnych dla naszej Ojczyzny, zjednoczyliśmy się na nowo. Tragiczne wydarzenie pod Smoleńskiem odnowiło w nas tożsamość narodową i uświadomiło na nowo obowiązek troski o Ojczyznę, o jej przyszłość. Nie wszyscy jesteśmy powołani, aby być politykami, ale wszyscy jesteśmy wezwani do troski o Polskę. To od nas dziś zależą dalsze losy Naszej Ojczyzny, kraju, który niegdyś nazywano przedmurzem chrześcijaństwa. Przed nami ważne narodowe wybory.
W szczególny sposób jesteśmy zobowiązani do modlitwy w tej intencji.
        Wkrótce rozpocznie się Nowenna do Ducha Świętego. Może być ona czasem naszej osobistej oraz wspólnotowej modlitwy i postu w intencji Ojczyzny. Potrzebujemy wspólnego wołania o ducha prawdy, mądrości  i przemiany: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” (Jan Paweł II).
Poszczególne dni Nowenny będą:

 1. odkrywaniem na nowo wielkiego dobra, jakie przez wieki Bóg dokonał w Naszej Ojczyźnie i odnowieniem ducha wdzięczności za wielki dar, jakim jest Polska,
 2. wspólnym przebłaganiem za zło dokonane przez Polaków – także to będące naszym udziałem,
 3. wołaniem – wraz z Maryją, Królową Polski – o nowe Zesłanie Ducha Świętego na Ojczyznę; niech On, Źródło Nowego Życia, wylewa się obficie na wszystkie wysuszone kości Naszego Narodu, abyśmy byli Ludem według Jego Bożych planów i zamiarów.

MODLITWA NOWENNOWA

        Przez pierwsze dni przypominamy w duchu dziękczynienia wielkie rzeczy, które w historii Polski Pan nam uczynił.
Kolejne będą modlitwą za nieprzyjaciół Polski we wszystkich wiekach i ofiarowaniem im naszego przebaczenia, aby i nam Bóg mógł odpuścić nasze narodowe winy.
Ostatniego dnia złączeni z Maryją, Królową Polski, która jak Estera nieustannie wstawia się za Nasz Naród, będziemy żarliwie błagać o nowe Zesłanie Ducha Świętego na Naszą Umiłowaną Ojczyznę.
Intencje poszczególnych dni Nowenny

 1. (piątek) Podziękowanie za Kościół w Polsce za to, że Polacy są narodem chrześcijańskim, za wszystkich świętych i błogosławionych, za powstałe w Naszej Ojczyźnie zakony i inne dzieła Boże.
 2. (sobota) Podziękowanie za wielkie narodowe wydarzenia, w których Bóg objawił swoją chwałę, w szczególny sposób za Śluby Jasnogórskie Narodu.
 3. (niedziela) Podziękowanie za wielkich królów, przywódców, bohaterów narodowych.
 4. (poniedziałek) Podziękowanie za dobra kultury narodowej i jej twórców, za wieszczów narodowych, pisarzy, zwłaszcza noblistów, wielkich muzyków, malarzy i innych twórców.
 5. (wtorek) Podziękowanie za dary nauki i techniki oraz ludzi nauki.
 6. (środa) Dziękczynienie za to, że jestem Polakiem. Podjęcie na nowo decyzji odpowiedzialności za Ojczyznę – "Oto ja, poślij mnie".
 7. (czwartek) Wybaczenie tym wszystkim, którzy w naszej historii narodowej i w naszym życiu osobistym nas krzywdzili, w myśl słów Jezusa: „I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom."
 8. (piątek) Dzień Pokutny – przeproszenie za grzechy narodu i swoje osobiste.
 9. (sobota) Prośba wraz z Maryją, Królową Polski, o nowe Zesłanie Ducha Świętego na Naszą Ojczyznę.

Forma modlitwy
Podejmujmy nieustanną modlitwę i umartwienia w różnych formach, według rozeznania i możliwości wspólnot Kościoła i poszczególnych osób (Msza św., Adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie itd. oraz post i ofiarowanie swego cierpienia w intencji Ojczyzny).
Święta  Siostra Faustyna, która wiele modliła się za Polskę, zapisała w swoim Dzienniczku: „Dziś rano przyszła do mnie dziewica – św. Barbara i poleciła mi abym przez dziewięć dni ofiarowała Komunię Świętą za kraj swój. - A tym uśmierzysz zagniewanie Boże”(Dzienniczek, 1251).
Módlmy się przez wstawiennictwo świętych i błogosławionych Polaków, zwłaszcza patronów Polski: św. Wojciecha i św. Stanisława. Św. Andrzej Bobola w jednym ze swoich objawień obiecał, że gdy będziemy prosić  go o sprawy Polski, to według swego szczególnego daru Bożego uprosi wszystko, co jest jej potrzebne.
Post i modlitwa wyzwalają Boże działanie. Dzieje świata ukazują nam, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. „Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim, dla ich dobra.” (Rz 8,28)